Nasze działania

01

Wyjdź z bańki

CZYTAJ

Bańka informacyjna nieodłącznie wiąże się z internetem, mediami społecznościowymi i ich algorytmami. Każdy z nas jej doświadcza, chociaż nie każdy ma tego świadomość. Kto może wykorzystywać w bańki i w jakim celu? Czy możliwe jest wyjście ze swojej bańki? A może bańki informacyjne są potrzebne i nie powinniśmy z nimi walczyć?

Popularyzujemy konsumowanie wszelkich informacji uważniej: z zastanowieniem i nieco sceptycznie a także zachęcamy do zadawania pytań. Czy zgodne z prawdą jest twierdzenie “wszyscy uważają, że…”? Czy użyte w tekście argumenty rzeczywiście tworzą ciąg przyczynowo- skutkowy? Mamy swoje ulubione media, twórców, dziennikarzy; jednak czy przedstawiona przez nich wizja danej sytuacji jest kompletna i obiektywna?

02

Zamiana argumentów

CZYTAJ

Zachęcamy do dyskusji na ważne tematy w niestandardowy sposób. Osoby reprezentujące przeciwstawne poglądy na różnorodne kwestie społeczne, ekonomiczne, prawne i inne podczas naszych debat muszą… zamienić się i spróbować obronić stanowisko drugiej strony.

Co istotne, dyskusja ma opierać się na statystykach, analizach i badaniach naukowych, w związku z czym uczestnicy dostają odpowiednio długi czas do zgłębienia tematu i przygotowania się do przedstawienia merytorycznych argumentów na poparcie (nie) swojej tezy. Jakość merytoryczna debat będzie następnie oceniana przez ekspertów z poszczególnych dziedzin.

Chcemy pokazać, że większość problemów przywoływanych w debacie publicznej jest wielowymiarowa. Reprezentowanie skrajnej postawy oraz niedopuszczanie do siebie argumentów sprzecznych z naszą wizją świata nie sprzyja ich rozwiązywaniu – wzmacnia natomiast podziały społeczne.

03

Punkt wspólny

CZYTAJ

Chociaż wydaje się to nieco naiwne i idealistyczne wierzymy, że zazwyczaj jesteśmy w stanie znaleźć w konflikcie pewien punkt wspólny – podstawę, co do której obie strony są zgodne. Nie zawsze da się ją odnaleźć i nie zawsze prowadzi ona do kompromisu,ale samo jej szukanie sprzyja rozwijaniu się empatycznej oraz otwartej postawy. Podejście do osoby reprezentującej inne poglądy z pozytywnym założeniem, że w czymś się zgadzamy pomaga przeciwstawiać się polaryzacji społecznej i wrogiemu nastawieniu do grup, które wydają się obce i wrogie.

Aby znaleźć punkt wspólny należy rozmawiać – także gdy wydaje się nam to pozbawione sensu. Kładziemy jednak nacisk na kulturę dyskusji; nawet (a może w szczególności) w przypadku tematów trudnych i emocjonalnych. W związku z tym w ramach Projektu organizujemy spotkania, podczas których można porozmawiać z osobami posiadającymi przeciwne zdania na różne tematy a także warsztaty dotyczące sposobów debatowania i przedstawiania swoich poglądów.

04

Nie znam się, więc się dowiem

CZYTAJ

Nikt nie może być ekspertem w każdej dziedzinie i nie ma w tym nic złego. Problemy rozpoczynają się w przypadku wypowiadania się na tematy, o których zupełnie nic nie wiemy (ale się do tego nie przyznajemy).

Naszym celem jest zachęcanie do zgłębiania interesujących nas kwestii – zarówno przez samodzielne poszukiwania, jak i bezpośredni kontakt ze specjalistami. Organizujemy szkolenia poruszające tematykę rzetelności różnego typu źródeł informacji, narzędzi do ich wyszukiwania oraz podstawowych informacji dotyczących powszechnie stosowanych metod badawczych.

Dodatkowo poszerzamy horyzonty rozmawiając z osobami zajmującymi się mniej rozpowszechnionymi dziedzinami z zakresu nauki, kultury i sportu. Wierzymy, że aby nie utknąć w bańce informacyjnej warto dowiadywać się nowych rzeczy, także tych niekoniecznie idących w parze z naszymi poglądami czy też zainteresowaniami.

Перейти до вмісту