Nadchodzące wydarzenia

27 LIPCA 2023
17:30

Czy osoby niewidome oglądają filmy? Jak poruszają się po przestrzeni miejskiej? Czy każda osoba niewidoma zna alfabet Braille’a i czym on właściwie jest?

Goście: Anna Zielińska

 

8 CZERWCA 2023

17:00

Czy potrzebujemy silnych postaci kobiecych w filmach i serialach?  Czy kino powiela czy przełamuje stereotypy?

Goście: dr Iwona Morozow, dr Sylwia Szostak

8 CZERWCA 2023
13:00

Czy „głuchy” to poprawne określenie? Z jakimi problemami mierzą się na co dzień osoby niesłyszące? Film z wydarzenia już na naszym YT! (link)

 

 

31 lipca 2023
17:30

Jak może dojść do zakażenia HIV? Dlaczego niektórzy uważają, że “ich to nie dotyczy”?” Jak HIV wpływa na życie codzienne?

Gość: Tomasz Markowski

 

Słowniczek pojęć

POLARYZACJA SPOŁECZNA

W przyjętym przez nas rozumieniu kategoria „polaryzacja społeczeństwa” to stan dwubiegunowości w obszarze świadomości społecznej, dotyczący systemu wartości. Dwubiegunowość oznacza, że w danym społeczeństwie – w odniesieniu do wielu istotnych obszarów życia społecznego – występują rozbieżne wzory wartości. Inaczej mówiąc, nie ma systemu wartości, który byłby podzielany przez większość tego społeczeństwa. Polaryzacja światopoglądowa oznacza również tendencję do nadawania wyższej rangi wartościom własnej zbiorowości oraz skłonność do narzucania własnych wartości innym zbiorowościom. Zjawisko polaryzacji dotyczy kwestii ustrojowych, takich jak rola państwa i jego instytucji w życiu społecznym, oraz zasad regulujących funkcjonowanie gospodarki. Polaryzacja obejmuje kluczowe obszary życia społecznego: ustrój polityczny, wzory życia rodzinnego, kwestie obyczajowe czy praktyki religijne. Przyjmujemy, że polaryzacja jest procesem, w ramach którego różnice między ludźmi oraz towarzyszące im konflikty utrwalają się, nabierają znaczenia symbolicznego i wreszcie zyskują status antagonistycznych kryteriów identyfikacji tożsamości zbiorowej („my” – „oni”, „swoi” – „obcy”).

Ruszkowski P., Przestalski A., Maranowski P. (2020). Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego a klasy i warstwy społeczne. Collegium Civitas Press, s. 5-6.

BAŃKA INFORMACYJNA

Taka niewidzialna selekcja tego, co widzimy i tego, czego nie widzimy, może mieć odczuwalny wpływ na nasz światopogląd, zamykając nas w specyficznej „bańce” informacyjnej – filter bubble. W skali mikro taki filtr uniemożliwia dotarcie do informacji, z którymi możemy się nie zgadzać, które mogą wydać nam się niewygodne, kontrowersyjne, ale które powinny dotrzeć do świadomości, aby poszerzyć wiedzę o świecie. W skali makro taki filtr może prowadzić do poważnego osłabienia dyskursu publicznego – obracając się wyłącznie w gronie osób, które lubimy i konstruując wyobrażenie o świecie na podstawie informacji, z którymi się zgadzamy, jesteśmy mniej skorzy do dyskusji, stanowiącej przecież podstawę zdrowej demokracji. Jednocześnie rodzą się pytania o etykę. Algorytmy dokonujące selekcji treści robią to na podstawie czysto obiektywnych kryteriów ważności, operując zupełnie poza wymiarem etyki.

Malinowski B., (2016). Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący newsfeed a zjawisko filter bubble. Zarządzanie Mediami, (Tom 4, Numer 1), s. 16.

 

filter bubble: cyfrowa bańka, będąca efektem internetowej personalizacji, filtrującej i blokującej dopływ części informacji. Według autora tego pojęcia filter bubble to „osobiste i niepowtarzalne uniwersum informacyjne, w którym każde z nas żyje online” (Pariser 2011).

Malinowski B. (2016). Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący newsfeed a zjawisko filter bubble. Zarządzanie Mediami, (Tom 4, Numer 1), s. 19.

Cyfrowe „bańki” informacyjne mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa, zubażając dyskurs publiczny i czyniąc ludzi bardziej podatnymi na propagandę i manipulację. Tradycyjne media jeszcze do niedawna stanowiły rolę tzw. gatekeepers, czyli instancji decydującej o tym, jakie informacje powinny trafić do opinii publicznej i w jakiej formie. Rola gatekeepera była nierozerwalnie związana ze spójną etyką dziennikarską, która wymaga nie tylko obiektywności i rzetelności,
ale także prezentowania odmiennych punktów widzenia i informacji często niewygodnych, niepożądanych, a jednak potrzebnych.

Brzóska P., Nowak B. (2019). Fałsz w erze mediów społecznościowych, czyli różnice indywidualne, bańki informacyjne i podatność na fake newsy, s. 21. a zjawisko filter bubble. Zarządzanie Mediami, (Tom 4, Numer 1), s. 19.

STEREOTYP

Stereotyp to schemat reprezentujący grupę lub rodzaj osób wyodrębnionych z uwagi na jakąś łatwo zauważalną, określającą ich społeczną tożsamość cechę, taką jak płeć, rasa, narodowość, wiek czy zawód. Schemat taki jest zwykle nadmiernie uproszczony, nadogólny (wszyscy członkowie grupy „są tacy sami), niepodatny na zmiany w wyniku nowych informacji oraz społecznie podzielany, stanowiąc element kultury jakiejś społeczności.

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 475.

UPRZEDZENIE

Pojęcie pokrewne to uprzedzenie, czyli negatywny lub (rzadziej) pozytywny stosunek do członków jakiejś grupy utrzymywany z tego powodu, że są jej członkami. Najczęstsze postaci uprzedzeń to etnocentryzm — odrzucanie osób należących do grup kulturowo i/lub rasowo odmiennych, a akceptowanie osób kulturowo podobnych, rasizm (np. antysemityzm), nacjonalizm czy szowinizm i seksizm.

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 475.

DYSKRYMINACJA

Natomiast dyskryminacja to wrogie lub niesprawiedliwe zachowanie wobec osób zaliczających się do stereotypizowanej grupy — na podstawie samej przynależności do grupy, a nie indywidualnych własności danego człowieka.

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 475.

Co możesz zrobić?

Wyrwać się z bańki informacyjnej. Czyli jak dowiedzieć się prawdy z NEWS-ów

1. Najważniejszą zasadą jest pewien brak zaufania do informacji, które są przekazywane przez massmedia do NAS odbiorców.

 2. Zawsze sprawdzaj relacje z obecnych wydarzeń, na kilku niezależnych od siebie stronach internetowych. Jedno wydarzenie można przedstawić w dwa całkowicie inne sposoby, przez pominięcie niektórych faktów.

3. Przed zaufaniem jakiemuś źródłu informacji, zastanów się jaki może być cel w przekazaniu tego NEWSA. Informacje zamieszczane w sieci często mają być „klikalne” a nie prawdziwe.

4. Zanim przekażesz jakąś bardzo „gorącą” plotkę przeczytaną w internecie dalej, sprawdź jak blisko ona jest prawdy. Często jedynym źródłem na jakim bazują strony plotkarskie jest ich własna wyobraźnia.

5. Dbaj o to, żeby strony internetowe lub artykuły naukowe z których korzystasz były rzetelne. Do wyszukiwania publikacji naukowych możesz użyć specjalnej wyszukiwarki Google Scholar.

6. I najważniejsze, NIE PODDAWAJ SIĘ. Ostatnio poszukiwanie wiedzy i informacji jest utrudnione przez ciągły „szum informacyjny”. Lecz dla chcącego nic trudnego 😉

 7. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym oraz innych zjawiskach społecznych zajrzyj do naszego słowniczka lub zamieszczonych poniżej artykułów.

Dołącz do nas!

Misją Projektu Kontrasty jest edukacja na temat polaryzacji społecznej oraz baniek informacyjnych, które pogłębiają stereotypy i uprzedzenia. Uważamy, że budowanie wrogiego podziału na “MY” i “ONI” utrudnia dyskusję oraz zamyka drogę do porozumienia stron o odmiennych poglądach. Chcemy pokazywać, że świat nie jest czarno-biały oraz budować postawę szacunku do osób mających inne spojrzenie na świat. Obecnie członkowie Projektu realizują projekt “My i oni”, w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – międzynarodowego programu Komisji Europejskiej. Jeśli nasze wartości są Ci bliskie, zapraszamy do zaangażowania się w realizowane przez nas projekty – to Ty decydujesz ile czasu chcesz poświęcić. Większość zadań może być wykonywana w formie zdalnej. Nie musisz posiadać żadnego doświadczenia!

Zespół ds. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Już nie taka nowa, lecz wciąż płynnie zmieniająca się nowa grupa mediów społecznościowych rządzi się własnymi prawami. Wśród wspomnianych praw, komponentów sukcesu najwyższą wartość ma kreatywność (Wielgus, 2019). Jeśli twórczość to Twoje drugie imię i czujesz się dobrze lub myślisz, że będziesz czuć się dobrze:

– w układaniu treści na media społecznościowe,
– w tworzeniu grafik, miniaturek, Insta Stories,
– w kreowaniu TikToków i występowaniu w nich,
– w kontaktowaniu się z odbiorcami treści,
– w promowaniu projektu, gdzie tylko internet sięga.

I Twoja odpowiedź na choć jedno z powyższych stwierdzeń to TAK, to gratulacje! Znalazłeś swoje miejsce w projekcie.

Zespół MERYTORYCZNY
Chcesz wiedzieć więcej, nasi odbiorcy również i dlatego powstał ten zespół. By do niego dołączyć Twoje pragnienie do znajdowania najrzetelniejszych informacji musi być na najwyższym poziomie. Jeśli czujesz się dobrze lub myślisz, że będziesz czuć się dobrze:

– w robieniu researchu dotyczącego problematyki projektu,
– w pisaniu artykułów popularnonaukowych bądź naukowych,
– w weryfikowaniu fake newsów,
– w tworzeniu konspektów sond, spotkań, webinarów.

I Twoja odpowiedź na choć jedno z powyższych stwierdzeń to TAK, to gratulacje! Znalazłeś swoje miejsce w projekcie.

Zespół KREATYWNY
Polscy naukowcy opisują informację, że treści przedstawione za pomocą dwóch kanałów – tekstu i obrazu, ma korzystny wpływ na przyswajanie i rozumienie ich (Krejtz i in., 2014). Właśnie do tego
celu powstał ten zespół. Jeśli kreatywność to Twoje pierwsze imię i czujesz, się dobrze lub myślisz, że
będziesz czuć się dobrze:
– w montowaniu filmów na YouTube i inne social media,
– w układaniu scenariuszy do filmów,
– w nagrywaniu filmów.
I Twoja odpowiedź na choć jedno z powyższych stwierdzeń to TAK, to gratulacje! Znalazłeś swoje miejsce w projekcie.
Zespół TECHNICZNY
Powszechnie wiadomo, a także naukowo udowodniono, że analiza danych jest kluczową wartością w powodzeniu danego przedsięwzięcia (Pawełoszek, 2019). Jeśli czujesz się dobrze lub myślisz, że będziesz czuć się dobrze:

– w tworzeniu i analizowaniu ankiet nt. zrealizowanych wydarzeń,
– we współpracy z zespołem ds. Social Mediów (Google Analytics, wskaźniki YouTube),
– w tworzeniu ewaluacji wydarzeń,
– w tłumaczeniu treści i dodawaniu napisów do filmów.

I Twoja odpowiedź na choć jedno z powyższych stwierdzeń to TAK, to gratulacje! Znalazłeś swoje
miejsce w projekcie.

Zespół ds. STRATEGII I PROMOCJI
Sukces projektu opiera się na dotarciu głoszonych przez niego myśli jak najszerszej grupie odbiorców. To z kolei zapewnia świadoma strategia oraz promocja przedsięwzięcia. Jeśli czujesz się dobrze lub myślisz, że będziesz czuć się dobrze:
– w pomocy przy opracowaniu harmonogramu i strategii długofalowej,
– w planowaniu kampanii promujących projekt,
– w tworzeniu spójnych wytycznych dla pozostałych zespołów,
– w rekrutowaniu i zarządzaniu wolontariuszami,
– w prowadzeniu ewaluacji całokształtu projektu oraz raportów końcowych,
– w rzucaniu pomysłów dla nowych wydarzeń,
– w dbaniu o relacje grupy wolontariuszy,
– w pozyskiwaniu współprac, sponsorów, dotacji,
– w kwestii logistycznego zarządzania wydarzeniami,
– w udostępnianiu informacji o projekcie mediom.

I Twoja odpowiedź na choć jedno z powyższych stwierdzeń to TAK, to gratulacje! Znalazłeś swoje
miejsce w projekcie. A jeśli przy okazji możesz pochwalić się dyplomem bądź stażem dziennikarskim zapraszamy Cię do
kontaktu i pomocy przy:
– przeprowadzaniu wykładów, webinarów, sond;
– tworzeniu notatek prasowych informujących o nadchodzących wydarzeniach, oraz
opisujących te już odbyte.

Oczywistą sprawą jest to, że poprzez zaangażowanie w wolontariacie można dużo zyskać… I moglibyśmy się tutaj rozpisywać o cenie dobroci serca, poczuciu uświadamiania innych, zmieniania świata na lepsze czy ogólnopojętej satysfakcji z działania. Jednak dołączenie do “kontrastowego” wolontariatu da Ci o wiele więcej. Wyobraź sobie, że dzięki chociażby jednej pozytywnej myśli dziennie o bezinteresownym działaniu na rzecz innych w Twoim organizmie pojawia się wysyp serotoniny. Ten neuroprzekaźnik daje szczęście (Jośko, 2011).

A kto bardziej na nie zasługuje niż właśnie Ty!

PS
Jeśli pragniesz konkretnych odpowiedzi, co możesz zyskać w działaniu przy Projekcie, już odpowiadamy, bo dzięki Twojemu zaangażowaniu:
– zaliczysz szkolny wolontariat czy nawet praktyki studenckie, gdy wymagany na nich jest podobny zakres obowiązków,
– będziesz mieć możliwość realizowania własnych pomysłów oraz rozbudowania portfolio,
– dostaniesz indywidualne referencje,
– poznasz inspirujących ludzi,
– zdobędziesz cenne doświadczenie,
– dołożysz własną cegiełkę do realizacji projektu społecznego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności!

Jeśli chcesz zaangażować się w działania projektu, zapraszamy do wypełnienia
formularza rekrutacyjnego
Natomiast jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadaj nam pytanie korzystając z formularza lub poprzez adres mailowy kontakt@projektkontrasty.pl
Перейти до вмісту