„Stereotypy o osobach G/głuchych”

W dniu 9 lutego 2023 r. dzięki uprzejmości Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, wraz z Fundacją Katarynka zorganizowaliśmy spotkanie „STEREOTYPY O OSOBACH GŁUCHYCH”. Podczas wydarzenia Pani Karolina Przybył oraz Pani Agnieszka Zając opowiedziały o swoich doświadczeniach oraz przeprowadziły warsztaty z podstaw polskiego języka migowego. Rozmowę poprowadziła Zuzanna Cupioł. Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom za wsparcie oraz Uczestnikom za aktywny udział w dyskusji!

Spotkanie było zorganizowane jako część projektu „My i Oni”

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj

Skip to content