Dlaczego wedle prawa UE marchewka jest owocem? Czy kandydaci do europarlamentu w swoich obietnicach wskazują kwestie, które są poza ich kompetencjami? O co chodzi z prawem weta?                                                                                                                                                                                                             
Poruszamy dzisiaj powyższe kwestie – oraz wiele innych dotyczących prawa unijnego oraz zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.                                                                                                                                                                                                             
Naszym Gościem jest dr hab. Aleksander Cieśliński profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, który specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego oraz procedur postępowania przed TSUE. Profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jednocześnie radca prawny posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w opracowywaniu opinii prawnych i ekspertyz w dziedzinie prawa UE, międzynarodowej ochrony praw człowieka dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego, prawa międzynarodowego oraz doświadczenie uczestnictwa w postępowaniach przed ETPCz i TSUE. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i opracowań m.in. w dziedzinie prawa unijnego i gospodarczego.
                                                                                                                                                                                                            Rozmowę poprowadziła Martyna Gietz – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Interesuje się marketingiem oraz charakterystyką i wpływem social mediów na ich użytkowników. Od pięciu lat Wolontariuszka (obecnie Koordynatorka) na Slot Art Festival; uczestniczyła również w projekcie „Ponad granicami” w ramach ESK2016, który dotyczył współpracy pomiędzy polską i irańską młodzieżą oraz występowała na scenie będąc częścią grupy „Ulotny Teatr Improwizacji”. Koordynatorka Zespołu ds. mediów społecznościowych w Stowarzyszeniu Kontrasty. W ramach projektu „My i Oni” przeprowadziła m.in. rozmowy z prof. Dariuszem Dolińskim, dr hab. Tomaszem Grzybem prof. SPWS, dr Jakubem Kusiem oraz spotkania z serii „Stereotypy o…”.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                             

Film został nagrany oraz zmontowany przez aim-Studio. Dziękujemy!                                                                                                                                                                                                             

***                                                                                                                                                                                     

Rozmowa została zorganizowana dzięki projektowi KICKSTARTER – programowi wzmacniającemu NGO, w którym bierzemy udział jako jedna z dziesięciu organizacji. Projekt jest realizowany przez Fundację Humanity in Action Polska oraz jest finansowany ze środków Fundacji „Pamięć Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ). Patronem medialny sprawuje nad nim NGO.pl.

Skip to content