Czy współpraca pomiędzy biznesem i NGO jest możliwa? Jak budować partnerstwo między sektorami?                                                                                                                                                                                                                                                    
W dniu 11 maja 2024 r. uczestniczyliśmy w partycypacyjnej konferencji „Łączymy kropki! Inkluzja i różnorodność między sektorami”, zorganizowanej przez Fundację Humanity in Action Polska w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych w Krakowie.                                                                                                                                                                                                                                                     
Wśród uczestników/czek i panelistów/ek znalazły się osoby z całej Polski reprezentujące sektor biznesowy, społeczny, uczelnie wyższe i samorządy, m.in. Dyrektorka Generalna Polskiej Rady Biznesu dr Małgorzata Durska, Nina Gabryś-Janowska, Dora Mołodyńska Kuntzel, Joanna Pająk, Mateusz Płoskonka, dr Roksana Ulatowska, dr Katarzyna Kubin, dr Kacper Dziekan, Andrzej Mikołajewski oraz prof. Beata Kowalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Rady Fundacji Humanity in Action.                                                                                                                                                                                                                                                    
Wspólnie zastanawialiśmy się, jak nawiązywać skuteczne i mądre sojusze na rzecz różnorodności, równości i inkluzji (DEI), oraz jakie lekcje wyciągamy z przykładów tzw. nieudanych działań. Najważniejszymi wnioskiem, który z nami zostanie jest ten, że kluczem do efektywnej współpracy jest podejście partnerskie, a nie transakcyjne, ze wszystkich stron uczestniczących w danej inicjatywie.                                                                                                                                                                                                                                                    
Oprócz udziału w konferencji podsumowaliśmy również nasze działania w ramach projektu KICKSTARTER – programu wzmacniającego NGO, w którym bierzemy udział jako jedna z dziesięciu organizacji. Projekt jest realizowany przez Fundację Humanity in Action Polska oraz jest finansowany ze środków Fundacji „Pamięć Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ). Patronem medialny sprawuje nad nim NGO.pl.                                                                                                                                                                                                                                                    
Efekty możecie zobaczyć na naszym kanale na Youtube! [link] Poza tymi widocznymi „na zewnątrz” zostało z nami wiele dobrych praktyk i działań wewnątrz organizacji, takich jak szkolenia czy wypracowywanie nowych zasad współpracy i organizacji pracy. Jesteśmy niezwykle dumni z udziału w KICKSTARTERZE i dziękujemy HIA Polska za taką możliwość!                                                                                                                                                                                                                                                    
*****                                                                                                                                                                                                                                                    

Zdjęcia: Piotr Banasik

Skip to content