JAKIE PROBLEMY NAPOTYKAJĄ BIAŁORUSINI PRZYJEŻDŻAJĄCY DO POLSKI? 

Jakie problemy napotykają Białorusini przyjeżdżający do Polski? Czym wyróżniają się wśród innych grup mniejszościowych? W jaki sposób są postrzegani przez Polaków?

Białorusini są jedną z najczęściej przyjeżdżających w ostatnim czasie do Polski grup narodowych. Ich decyzje o wyjeździe nierzadko są podyktowane trudną sytuacją na Białorusi – przebywając na emigracji aktywnie walczą o jej poprawę. Jednocześnie próbują integrować się w polskich miastach, w których lokalna społeczność ma często silnie ugruntowane zdanie na temat kraju, z którego pochodzą. Okoliczności te mogą powodować powstawanie uprzedzeń i ostrożność podczas nawiązywania relacji międzyludzkich. Ze względu na bieżące uwarunkowania polityczne Biatorusini mogą również spotykać się z niechęcia osób z innych mniejszości narodowych w naszym kraju.
Pani Natalia Khatsko oraz Pan Artur Kviatsinski opowiedzą o codziennych doświadczeniach Białorusinek i Białorusinów we Wroctawiu, o działalności Stowarzyszenia Białoruski Związek Solidarności oraz o tym w jaki sposób zmienia się stosunek do mniejszości białoruskiej na przestrzeni lat. Podzielą się dwiema różnymi perspektywami: Natalia mieszka w Polsce od 2022 roku. natomiast Artur iuż od roku 2008.

Zapraszamy do obejrzenia filmu —> https://youtu.be/ua6y6KUUjhI?si=dcueZ5jIQ1RGyMFd

 

Film jest zapisem spotkania „Stereotypy o Białorusinach”, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2023 r. w ramach projektu „My i Oni”. Wydarzenie odbyło sie w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju i zostało objete Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Patronatem Fundacii „Za Wolność Waszą Naszą”

l

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby i firmy, które chciałyby wspomóc ponowne organizowanie tego typu inicjatyw za pośrednictwem maila

kontrasty.projekty@gmail.com

Skip to content