Cel

Nasza misja

Popularyzacja świadomego i krytycznego podejścia
do otaczającej nas rzeczywistości oraz szacunku do osób
reprezentujących odmienne spojrzenie na świat.

Dlaczego?

Polaryzacja społeczna jest procesem, który istotnie wpływa na funkcjonowanie państwa, społeczności lokalnych a także na relacje międzyludzkie. U jej podstaw leży wiele przyczyn, wśród których znajduje się tzw. bańka informacyjna. Brak wnikliwej analizy treści oraz poszukiwania informacji w różnorodnych źródłach powoduje utwierdzenie się we własnych przekonaniach. Postawa ta może wywoływać niechęć do grupy posiadającej inny punkt widzenia a w skrajnych wypadkach nawet wrogość.

Budowanie podziału “MY” i “ONI” nie jest korzystne dla rozwoju cywilizacyjnego kraju, poczucia bezpieczeństwa jednostek oraz dla formowania spójnej tożsamości zbiorowej.

Sprzyja natomiast mediom oraz ugrupowaniom politycznym, które w swoim przekazie uciekają od treści merytorycznych i przedstawiają swój program opierając się w znacznej mierze na emocjach – zwłaszcza negatywnych. Sytuacja ta utrudnia dyskusję, uniemożliwia konstruktywną debatę oraz zamyka drogę do porozumienia stron o odmiennych poglądach.

Wizja

Chcemy edukować.
Nie jesteśmy ekspertami, więc współpracujemy ze specjalistami i badaczami z różnych dziedzin, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą. Ważna jest dla nas świadomość mechanizmów dotyczących polaryzacji społecznej, znajomość sposobów na wyjście ze swojej bańki informacyjnej oraz umiejętność szukania rzetelnych źródeł informacji. Istotne jest także zwracanie uwagi na jakość debaty publicznej oraz techniki wykorzystywane w celu argumentowania swoich racji.

Chcemy również krytykować.
Niezależnie od naszych poglądów powinniśmy zastanawiać się nad rzetelnością sposobu przedstawienia treści. Cenimy dociekliwość, zadawanie pytań i świadomość wieloaspektowości wielu problemów. Refleksyjne podejście do rzeczywistości i własnej postawy społecznej pomaga uniknąć eskalacji konfliktów i nieuzasadnionej wrogości. Warto zadać sobie pytanie: dlaczego zgadzam się ze wszystkim z mojej bańki informacyjnej?

Przede wszystkim jednak chcemy rozmawiać i zachęcać do rozmowy.
Dyskusja powinna być merytoryczna, wielopłaszczyznowa i oparta na poszanowaniu odmiennych poglądów. Wierzymy, że w wielu kwestiach jesteśmy w stanie znaleźć punkt wspólny, chociaż początkowo może wydawać się to niemożliwe. Nie chodzi nam jednak o nakłonienie kogoś do zmiany zdania – wartością jest sam kontakt z osobami inaczej patrzącymi na świat, respektowanie ich autonomii oraz otwarcie się na fakt, że nasze poglądy nie są jedynymi słusznymi.

Skip to content